» Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

SKLEP TYLKO DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH

 

1.

Właścicielem sklepu internetowego www.sam-rol.pl jest firma „SAM-ROL” Techniczne Wyposażenie Rolnictwa  oraz Stacja Kontroli Opryskiwaczy  Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze, które mają siedzibę w Charłupia Mała ul. Sieradzka 6 98-200 Sieradz.

2.

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie są dwie firmy „SAM-ROL” Techniczne Wyposażenie Rolnictwa oraz  Stacja Kontroli Opryskiwaczy  Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze (zwane dalej Sprzedającym).

3.

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

4.

Złożenie zamówienia w sklepie www.sam-rol.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

5.

Sprzedający za pomocą sklepu internetowego www.sam-rol.pl, prowadzi sprzedaż dla Kupujących odbiorców hurtowych

Rejestracja i logowanie klienta

6.

Kupujący zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

7.

W trakcie rejestracji oprócz wymaganych danych należy obowiązkowo podać nazwę i NIP firmy.

8.

Po rejestracji należy się skontaktować z Sprzedającym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej oraz przesłać kopie dokumentów potwierdzających posiadania NIP i REGON.

9.

Każde nowo założone konto musi być aktywowane przez administratora strony. Aktywacja następuje po pozytywnej weryfikacji Kupującego przez Sprzedającego . O aktywowaniu konta Kupujący zostaje poinformowany za pomocą e-maila lub telefonicznie.

10.

W czasie logowania należy zwrócić uwagę na wielkość liter. 

Przyjęcie i realizacje zamówienia

11.

Po zalogowaniu się do sklepu ceny zmieniają się automatycznie na hurtowe NETTO i BRUTTO, które wyrażone są w polskich złotych (PLN). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

12.

Koszty przesyłki przy zamówieniu powyżej 1000 PLN netto są pokrywane przez Sprzedającego. Przy niższych kwotach lub jeżeli są ponad gabarytowe bądź przekraczają ustaloną wagę (szczegóły w dziale DOSTAWA) koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

13.

Składanie zamówień w sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu www.sklep.sam-rol.pl, który po zatwierdzeniu zamówienia zostaje automatycznie przesłany do Sprzedającego oraz kopia do Kupującego.

14.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

15.

Opłata za przesyłkę uzależniona jest od ciężaru i jej gabarytów - szczegóły dostępne w dziale "Dostawa". W przypadku płatności za pobraniem do wartości zamówienia doliczana jest kwota 6,10 zł brutto.

16.

Czas realizacji zamówienia, czyli wysłania paczki zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie. Standardowo, jeżeli zamówienie zostanie przyjęte do realizacji do godz.12.00 (od pn.  do pt. w dni robocze) zostaje wysłane w tym samym dniu.

17.

O przyjęciu zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

18.

Transakcje będą potwierdzane fakturą VAT.

19.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupujący przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

20.

W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

21.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

22.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko Zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

23.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie oraz podanie numeru zamówienia przypisanego do transakcji.

24.

W przypadkach uzasadnionych reklamacji gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto.

Postanowienia końcowe

25.

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Sprzedającego i Kupującego są produkty zawarte w ofercie, przedstawione na stronach www.sam-rol.pl w chwili składania zamówienia.

26.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

27.

Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Odwołanie będzie uwzględnione tylko w przypadku, jeśli towar nie został wysłany do Kupującego przed przyjęciem odwołania przez Sprzedającego. W przeciwnym wypadku odwołanie zamówienia uważa się za nieważne, a transakcja musi zostać przeprowadzona do końca.

28.

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana przelewem lub za pobraniem (zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki).

29.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

30.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

31.

Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe są konieczne dla wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

32.

Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji.

33.

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towaru jest możliwy tylko w pełnej kompletacji wraz z opakowaniem w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, czy montażu. W takim przypadku Kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy na konto bankowe lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru Sprzedającemu. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący, na nim spoczywa również odpowiednie zabezpieczenie towaru do transportu. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i musi być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.

34.

Stany magazynowe produktów prezentowanych na stronie sklepu są stanami z poprzedniego dnia roboczego. W związku z powyższym istnieje możliwość złożenia zamówienia na produkt, którego aktualnie brak w naszym magazynie. W sytuacji takiej Kupujący zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony.

35.

Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym www.sam-rol.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta (chyba że w opisie towaru zostało napisane inaczej).

36.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

37.

Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

38.

Zawartość internetowego sklepu www.sklep.sam-rol.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

39.

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

40.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.


Przejdź do strony głównej