Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
 
 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:    

SAM-ROL Techniczne Wyposażenie Rolnictwa Marek Stachowiak
Charłupia Mała ul. Sieradzka 6, 98-200 Sieradz
biuro@sam-rol.pl
 
 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 
  1. art. 6 ust.1 lit. b RODO, czyli do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
  2. art.6 ust.1 lit.a RODO, jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dane będą przetwarzane w celach w nich wskazanych;
  3. art. 6 ust.1 lit.c RODO, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości;
  4. art. 6 ust.1 lit. f RODO, jeżeli przetwarzanie wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami, prawnie uzasadnionym interesem ADO jest marketing produktów własnych.
   
 1. Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.
 
 1. Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 2
  • w zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
  • w zakresie obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków.
  • jeżeli wyrazicie Państwo zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.
 
 1. Odbiorcy danych osobowych
 • Operatorzy pocztowi i kurierzy
 • Banki w zakresie realizacji płatności
 • Organy uprawnione do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa
 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO ma Pan/Pani prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem:
biuro@sam-rol.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: SAM-ROL
Marek Stachowiak, Charłupia Mała ul. Sieradzka 6, 98-200 Sieradz


8. Dane osobowe Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Skarga do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu