Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

      SKLEP TYLKO DLA ODBIORCÓW HURTOWYCH

 

1.

Właścicielem sklepu internetowego www.sam-rol.pl jest firma „SAM-ROL” Techniczne Wyposażenie Rolnictwa, która ma siedzibę ul. Sieradzka 6 98-200 Charłupia Mała.

2.

Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie są dwie firmy „SAM-ROL” Techniczne Wyposażenie Rolnictwa (zwane dalej Sprzedającym).

3.

Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.

4.

Złożenie zamówienia w sklepie www.sam-rol.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

5.

Sprzedający za pomocą sklepu internetowego www.sam-rol.pl, prowadzi sprzedaż dla Kupujących odbiorców hurtowych

Rejestracja i logowanie klienta

6.

Kupujący zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza rejestracyjnego.

7.

W trakcie rejestracji oprócz wymaganych danych należy obowiązkowo podać nazwę i NIP firmy.

8.

Po rejestracji należy się skontaktować z Sprzedającym telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej oraz przesłać kopie dokumentów potwierdzających posiadania NIP i REGON.

9.

Każde nowo założone konto musi być aktywowane przez administratora strony. Aktywacja następuje po pozytywnej weryfikacji Kupującego przez Sprzedającego . O aktywowaniu konta Kupujący zostaje poinformowany za pomocą e-maila lub telefonicznie.

10.

W czasie logowania należy zwrócić uwagę na wielkość liter. 

Przyjęcie i realizacje zamówienia

11.

Po zalogowaniu się do sklepu ceny zmieniają się automatycznie na hurtowe NETTO i BRUTTO, które wyrażone są w polskich złotych (PLN). Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.

12.

Koszty przesyłki są opisane w dziale DOSTAWA.

13.

Składanie zamówień w sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu www.sklep.sam-rol.pl, który po zatwierdzeniu zamówienia zostaje automatycznie przesłany do Sprzedającego oraz kopia do Kupującego.

14.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

15.

Opłata za przesyłkę uzależniona jest od ciężaru i jej gabarytów - szczegóły dostępne w dziale "Dostawa".

16.

Czas realizacji zamówienia, czyli wysłania paczki zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie. Standardowo, jeżeli zamówienie zostanie przyjęte do realizacji do godz.12.00 (od pn.  do pt. w dni robocze) zostaje wysłane w tym samym dniu.

17.

O przyjęciu zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany podczas rejestracji w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).

18.

Transakcje będą potwierdzane fakturą VAT.

19.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Kupujący przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

20.

W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

21.

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

22.

W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko Zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

23.

Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie oraz podanie numeru zamówienia przypisanego do transakcji.

24.

W przypadkach uzasadnionych reklamacji gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto.

Postanowienia końcowe

25.

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Sprzedającego i Kupującego są produkty zawarte w ofercie, przedstawione na stronach www.sam-rol.pl w chwili składania zamówienia.

26.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

27.

Zamówienia można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Odwołanie będzie uwzględnione tylko w przypadku, jeśli towar nie został wysłany do Kupującego przed przyjęciem odwołania przez Sprzedającego. W przeciwnym wypadku odwołanie zamówienia uważa się za nieważne, a transakcja musi zostać przeprowadzona do końca.

28.

Zapłata za zamówiony towar może być dokonana przelewem lub za pobraniem (zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki).

29.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.

30.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

31.

Dane osobowe Klienta chronione są zgodnie z ustawą o danych osobowych i nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe są konieczne dla wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

32.

Każdy Klient, który wypełnił formularz zamówienia, ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji.

33.

Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Zwrot towaru jest możliwy tylko w pełnej kompletacji wraz z opakowaniem w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania, czy montażu. W takim przypadku Kupujący otrzymuje zwrot pieniędzy na konto bankowe lub przekazem pocztowym w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru Sprzedającemu. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący, na nim spoczywa również odpowiednie zabezpieczenie towaru do transportu. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i musi być odesłany w stanie, w którym trafił do Kupującego.

34.

Stany magazynowe produktów prezentowanych na stronie sklepu są stanami z poprzedniego dnia roboczego. W związku z powyższym istnieje możliwość złożenia zamówienia na produkt, którego aktualnie brak w naszym magazynie. W sytuacji takiej Kupujący zostanie niezwłocznie o tym powiadomiony.

35.

Wszystkie towary dostępne w sklepie internetowym www.sam-rol.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta (chyba że w opisie towaru zostało napisane inaczej).

36.

Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

37.

Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

38.

Zawartość internetowego sklepu www.sklep.sam-rol.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

39.

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

40.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu